KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI RESMÎ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 26.12.2011 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :