KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

2015/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : KURUM İÇİ, BİRİM BAZLI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK DAĞILIMI
Onay Tarih / Sayı : 26.05.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :