STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEKLERİNDEN YARARLANAN KAMU İDARELERİNE TAHSİS EDİLEN KAYNAKLARIN AKTARIMI, KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 12.05.2015 - 0
Resmi Gazete Tarih / Sayı :