KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 25.01.2006 - 5449
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.02.2006- 26074
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 29

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.08.2014 - 29101 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.07.2006 - 26239 4, 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.09.2006 - 26303 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA YÜRÜTÜLEN BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN ÖDENEĞİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.09.2010 - 27707 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.08.2009 - 27308 4, 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.11.2008 - 27048 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.07.2006 - 26239 4 . Md.
27062
Bakanlar Kurulu Kararı
BAKANLAR KURULU KARARI (TRA 1 DÜZEY 2 BÖLGESİ) Resmi Gazete: 22.11.2008 - Yok . Md.
2011/04
Yönerge
T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ Yok . Md.
2011/04
Yönerge
T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE ARŞİVLEME YÖNERGESİ YÖNERGESİ Yok . Md.
2011/04
Yönerge
T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI ŞİKAYET İLE TALEP USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Yok . Md.
2011/04
Yönerge
T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL YÖNERGESİ Yok . Md.
2011/04
Yönerge
T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI USULSÜZLÜK TESPİT VE SORUŞTURMA YÖNERGESİ Yok . Md.
İMİB - Y -1
Yönerge
GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ yok . Md.

Yönerge
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
DİSİPLİN YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
ÇALIŞMA YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ Yok . Md.

Yönerge
YURT İÇİ HARCIRAH YÖNERGESİ 14 . Md.

Yönerge
YURT DIŞI HARCIRAH YÖNERGESİ 14 . Md.