AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

KORUNMAYA VE BAKIMA ALINMIŞ OLUP İŞGÖRME GÜCÜNESAHİP VE İSTEKLİ OLANLARIN BULUNDUKLARI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ UYGUN GÖRÜLEN HİZMETLERİNDEÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 23.12.1983 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.12.1983- 18260
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2828
Kanun
SOSYAL HİZMETLER KANUNU Resmi Gazete: 27.05.1983 - 18059 16 . Md.