UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 1.11.2018 - 2018/223 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :