İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK