İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 7143 SAYILI KANUNUN 15'NCİ MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 78'İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPACAKLARLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR