İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 3.08.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 3.08.2015- 29434