BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 25.02.2015 - 2015/149-397
Resmi Gazete Tarih / Sayı :