SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN 2019/9 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK
Onay Tarih / Sayı : 24.04.2019 - 2019/9
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5510
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Resmi Gazete: 16.06.2006 - 26200 4,5,6,7,8,9,10,50,53 . Md.