UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 24.03.2017 - 10826 sayılı Rektörlük Oluru
Resmi Gazete Tarih / Sayı :