İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2016/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI
Onay Tarih / Sayı : 22.09.2016 - 2016/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5018
Kanun
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2003 - 25326 yok . Md.