İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 23.09.2014 - 2014/27-02 sayılı Senato Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 49 . Md.