TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 15.01.1997 - 97/9196
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 29.04.1997- 22974