BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MEZUN KİMLİK KARTI ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 21.06.2019 - 2019/09-02
Resmi Gazete Tarih / Sayı :