KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ RESİM ANA SANAT DALI GİRİŞ VE EĞİTİMİNDE UYGULANACAK USUL

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 24.10.2010 - 236/8
Resmi Gazete Tarih / Sayı :