SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 31.05.2006 - 5510
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.06.2006- 26200
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 157

Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
209
Kurum Yönetmeliği
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2011/18-121
Yönerge
STAJ YÖNERGESİ Yok . Md.
2015/280
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
E.10166
Esas ve Usuller
STAJ İŞ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 5/b . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.05.2018 - 30437 88 . Md.

Esas ve Usuller
KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Resmi Gazete: 21.05.2018 - 30427 Geçici 66 . Md.
19/09 sayılı Senato toplantısı
Yönerge
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ . Md.
2019/05
Yönerge
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Yok . Md.
11154977
Genel Yazı
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ HAKKINDA 03.09.2018 TARİHLİ VE 11154977 SAYILI GENEL YAZI 40 . Md.
2017/32
Kurum Genelgesi
SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMAYAN TARIM TESCİLLERİ KONULU 29/12/2017 TARİHLİ VE 2017/32 SAYILI GENELGE. 8 . Md.
2019/9
Kurum Genelgesi
2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN 2019/9 SAYILI GENELGE 4,5,6,7,8,9,10,50,53 . Md.
10523544
Genel Yazı
HİZMET BORÇLANMA PROGRAMI VE ENTEGRE TESCİL PROGRAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA GENEL YAZI 28,41 . Md.
11865531
Kurum Genelgesi
ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BAĞLANAN AYLIK VE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN UYGULAMALAR HAKKINDA GENELGE geçici 18 . Md.
4934206
Genel Yazı
MUHTAR KAYITLARININ ON-LİNE BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI 7, 8, 9 . Md.
16192281
Genel Yazı
4/B GÜVENCE KAYITLARI "SORUNLU TABLO" KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 4 . Md.
4299189
Genel Yazı
E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA TALEPLERİNİN ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 41 . Md.
2019/12-32
Yönerge
KOÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ YOK . Md.
2019/06
Yönerge
UFUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ YOK . Md.
2018/38-01
Yönerge
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ZORUNLU STAJ YÖNERGESİ yOK . Md.