BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ ARASINDA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI İLE BİYOLOJİ ANABİLİM DALINDA ORTAK LİSANSÜSTÜ(YÜKSEK LİSANS) PROGRAM AÇILMASINA İİŞKİN PROTOKOL

Genel Bilgiler:
Türü : Sözleşme / Protokol
Onay Tarih / Sayı : 2.01.2018 - 2018/02-01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :