2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2019/11 SAYILI GENELGE