BARTIN ÜNİVERSİTESİ YÜZDE ONA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT EDİLMESİNE DAİR ESAS VE USULLER