TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK ENERJİSİ MÜBADELESİ İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BORCA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Uluslararası Antlaşma
Onay Tarih / Sayı : 25.04.2016 - 2016/8816
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.05.2016- 29711