EKONOMİ BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 20.09.2014 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.09.2014- 29125