KOOPERATİFLER KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 24.04.1969 - 1163
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.05.1969- 13195
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 12

Kurum Yönetmeliği
KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİVE TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.11.1973 - 14726 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURULTAYI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.1996 - 22850 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK DENETİMLER VE KONTROLÖRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.10.2003 - 25260 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERE KULLANDIRILACAK KREDİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.07.2001 - 24474 19 . Md.
7/7522
Tüzük
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 10.12.1973 - 14738 Yok . Md.
7/10643
Tüzük
KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 16.10.1975 - 15385 Yok . Md.
95/6593
Tüzük
TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 31.03.1995 - 22244 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFÇİLİK TANITMA, EĞİTİM VE ÖDÜLLENDİRME FONU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.10.1991 - 21015 41, 83, 94 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.07.2013 - 28723 86 . Md.

Tebliğ
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 31.10.2017 - 30226 45 . Md.

Tebliğ
KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 02.07.2018 - 30466 2 . Md.
2016/8
Kurum Genelgesi
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞLARI İLE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 3 . Md.