EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAK FAALİYETLERE YER TAHSİSİNDE UYULACAK ESASLARA AİT YÖNERGE