2005/2 SAYILI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE ULUSAL EYLEM PROGRAMINA İLİŞKİN GENELGE