TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN İDARİ ANLAŞMA

Genel Bilgiler:
Türü : Uluslararası Antlaşma
Onay Tarih / Sayı : 2.10.2017 - 2017/10914
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.12.2017- 30272 (Mükerrer)