AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİNDE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 28.03.2018 - 2018/07/d
Resmi Gazete Tarih / Sayı :