MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 21.09.2006 - 5544
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 7.10.2006- 26312
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 54

Kurum Yönetmeliği
MESLEKÎ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.12.2008 - 27096 4, 22, 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MESLEKÎ YETERLİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.12.2007 - 26727 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.10.2007 - 26664 4, 12, 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.04.2008 - 26835 24, 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.10.2015 - 29507 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.11.2007 - 26713 20 . Md.
2015/8213
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.11.2015 - 29537 23/A . Md.
2015/105
Tebliğ
İŞKOLU TESPİT KARARI (NO: 2015/105) Resmi Gazete: 15.10.2015 - 29503 4, 22 . Md.

Tebliğ
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2016/1) Resmi Gazete: 24.03.2016 - 29663 Ek 1 . Md.
2016/1
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1) Resmi Gazete: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer) 21 . Md.
2015/1
Tebliğ
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1) Resmi Gazete: 02.01.2016 - 29581 23/A . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 25.08.2009 - 27330 (Mükerrer) 21 . Md.
5/11
Yönerge
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ (ANAPER) YÖNERGESİ 4, 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.10.2015 - 29503 4, 22 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 12.05.2010 - 27579 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 14.10.2010 - 27729 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 14.11.2010 - 27759 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/7) Resmi Gazete: 28.10.2014 - 29159 21 . Md.
2016/5
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/5) Resmi Gazete: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer) 21 . Md.