ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ İZLEME VE ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.09.2018 - 2018/19-02
Resmi Gazete Tarih / Sayı :