KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Bakanlar Kurulu Kararı 788 9.016 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.141 158 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 76 366 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 73 11 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 262 534 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 271 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.223 182 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.129 1.060 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 534 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 50 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 307 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 4.475 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 125 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 411 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 144 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.813 634 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.095 1.558 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 138 629 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 976 5.286 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 102 476 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 251 293 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 338 1.184 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 788 32 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 53 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 113 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 19 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 40 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 12 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 9 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 17 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 7 1.690 Kurumlara göre adetleri getir >>
Ek Kararname 0 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 2 2.676 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 134 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Karari 0 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Karari 0 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Karari 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Karari 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 34.808 27.334