TİCARET BAKANLIĞI

2009/4 SAYILI GENELGENİN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2009/4 Sayılı Genelgenin 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
Onay Tarih / Sayı : 23.07.2013 - 2013/26
Resmi Gazete Tarih / Sayı :