TİCARET BAKANLIĞI

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
Onay Tarih / Sayı : 19.07.2013 - 2013/25
Resmi Gazete Tarih / Sayı :