UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6111 SAYILI KANUN GEREĞİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI'NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 18.08.2017 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2011/54 SAYILI SENATO KARARI
Esas ve Usuller
6111 SAYILI KANUN GEREĞİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI