İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 2.01.2019 - 2019/01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2017/19
Yönerge
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ