SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2011 - 633
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.06.2011- 27958 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 22

Kurum Yönetmeliği
ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.03.2015 - 29310 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.03.2015 - 29284 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.04.2015 - 29342 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.08.2013 - 28737 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.09.2014 - 29118 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.12.2014 - 29219 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.08.2012 - 28384 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.01.2013 - 28519 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.02.2013 - 28554 2 . Md.
2015/8302
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.2015 - 29564 Ek 2 . Md.
2016/8559
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2016 - 29636 Ek 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.03.2016 - 29656 9, 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.11.2016 - 29878 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HUKUKİ YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.10.2017 - 30221 2, 14, 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2006 - 26386 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.09.2012 - 28401 2, 7 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.09.2012 - 28411 12, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.12.2012 - 28497 2, 8, 22, 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.10.2017 - 30221 Yok . Md.
2015/7695
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.05.2015 - 29364 Ek 4 . Md.