SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI İLİŞKİN 2017/22 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Kurum rücuen alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması
Onay Tarih / Sayı : 15.06.2017 - 2017/22
Resmi Gazete Tarih / Sayı :