RESMÎ GAZETE HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 358)

Genel Bilgiler:
Türü : Cumhurbaşkanlığı Kararı
Onay Tarih / Sayı : 22.11.2018 - 358
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.11.2018- 30604