TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.05.2007 - 5648
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.05.2007- 26526
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 8

Kurum Yönetmeliği
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.07.2012 - 28344 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.06.2012 - 28331 9, 16, 17 . Md.
2008/13451
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.04.2008 - 26849 14, 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.09.2008 - 27007 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.09.2016 - 29825 9, 16, 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.09.2008 - 27011 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNUN AKREDİTASYONU VE AKREDİTASYON KRİTERLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.01.2011 - 27809 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AVRUPA BİRLİĞİNDEN SAĞLANAN MALİ YARDIMLAR KAPSAMINDAKİ ORTAK FİNANSMAN, ÖDEMELER VE DİĞER MALİ KONULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.01.2011 - 27809 20 . Md.