UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 21.09.2018 - 2018/197 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2018/197 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OFİSİ YÖNERGESİ