SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KURUL ÇALIŞMA USUL ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 26.12.2018 - 20/ 5
Resmi Gazete Tarih / Sayı :