LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU VE KABULÜNE İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR