EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI