DİĞER ÜNİVERSİTELERİN AÇMIŞ OLDUĞU YAZ ÖĞRETİMİNDEN DERS ALMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR