ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 2.06.2015 - 127
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 36
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 15, 51 . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
6502
Kanun
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.11.2013 - 28835 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.06.2014 - 29044 Yok . Md.
1608
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498 Yok . Md.
5326
Kanun
KABAHATLER KANUNU Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 (Mükerrer) Yok . Md.
394
Kanun
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1924 - 54 Yok . Md.
5259
Kanun
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.12.2004 - 25657 Yok . Md.
2464
Kanun
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.05.1981 - 17354 Yok . Md.
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 Yok . Md.
5957
Kanun
SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.03.2010 - 27533 Yok . Md.
6183
Kanun
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.07.1953 - 8469 Yok . Md.
3516
Kanun
ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU Resmi Gazete: 21.01.1989 - 20056 Yok . Md.
6831
Kanun
ORMAN KANUNU Resmi Gazete: 08.09.1956 - 9402 Yok . Md.
5490
Kanun
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.04.2006 - 26153 Yok . Md.
7269
Kanun
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.05.1959 - 10213 Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
5846
Kanun
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Resmi Gazete: 13.12.1951 - 7981 Yok . Md.
2005/9207
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.08.2005 - 25902 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.07.2006 - 26245 Yok . Md.