TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 7.11.2013 - 6502
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 28.11.2013- 28835
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 46

Kurum Yönetmeliği
FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.10.2014 - 29138 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.05.2015 - 29363 31, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.05.2015 - 29369 39, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 5, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.06.2014 - 29034 53, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.06.2014 - 29029 56, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.06.2014 - 29029 58, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.06.2014 - 29029 55, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.06.2014 - 29043 60, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.06.2014 - 29044 54, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.07.2014 - 29049 63, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.07.2014 - 29051 64, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.12.2014 - 29215 65, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.01.2015 - 29232 61, 62, 63, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.01.2015 - 29236 50, 84 . Md.

Tebliğ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 03.12.2016 - 29907 68 . Md.

Tebliğ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 03.12.2016 - 29907 77 . Md.

Tebliğ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.12.2015 - 29568 68 . Md.

Tebliğ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.12.2015 - 29568 77 . Md.

Tebliğ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 31.12.2017 - 30287 68 . Md.