KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 477
2013/16-10
Yönerge
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ . Md.
2013/16-10
Yönerge
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ . Md.
2013/16-10
Yönerge
BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58,60 . Md.
2013/16-10
Yönerge
BATMAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ . Md.
11-2013/83
Esas ve Usuller
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 55 . Md.
06-2014/32
Yönerge
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ETİK İLKELER VE ETİK KURUL YÖNERGESİ 55,56,57 . Md.
07-2014/44
Yönerge
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ 11, 55, 56, 57 . Md.

Kurum Yönetmeliği
T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDIYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.

Yönerge
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 60 . Md.
262
Kurum Yönetmeliği
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
128
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
38
Kurum Yönetmeliği
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.03.2006 - 26104 49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.10.2006 - 26315 45, 47, Geçici 12 . Md.
19/02
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Yok . Md.
19/03
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ Yok . Md.
04/08
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58, 60 . Md.
19/01
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Yok . Md.
49
Kurum Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ 60 . Md.
35
Kurum Yönetmeliği
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.