DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 18.12.1953 - 6200
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.12.1953- 8592
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 21

Kurum Yönetmeliği
YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.04.2012 - 28257 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.02.2014 - 28910 2 . Md.
2006/11068
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ, İŞLETMEYE ALINMIŞ VE İŞLETMEYE ALINACAK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ENERJİ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KISIMLARI VE BUNLARIN MÜTEMMİM CÜZLERİ OLAN TAŞINMAZLARIN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNE DEVİR İŞLEMLERİNE AİT USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.10.2006 - 26325 Ek 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.05.2012 - 28307 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.02.2015 - 29274 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDEYÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.02.2014 - 28918 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.05.2015 - 29355 32, 55 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.05.2015 - 29353 Ek 6 . Md.
651209
Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.02.2017 - 29981 2 . Md.
18453353-601.99-676468
Talimat / Talimatname / İç Emir
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TALİMATI 5,18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.02.2019 - 30679 Ek 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.06.2019 - 30802 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.2019 - 30941 55 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU TAHSİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.12.2019 - 30974 Ek 7, Geçici 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.05.2019 - 30763 55 . Md.

Tebliğ
TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ VEYA SU KULLANIM HİZMET BEDELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNDEN MAHSUBEN ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 06.09.2018 - 30527 Ek 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.2018 - 30588 Ek 13 . Md.

Statü
SULAMA BİRLİKLERİ ÇERÇEVE ANA STATÜSÜ yok . Md.

Yönerge
HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ DENETİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ 55 . Md.