HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKİNDA GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2