KLİNİK ARASTİRMALAR VE BİYOYARARLANİM BİYOESDEGERLİK CALİSMALARİ ETİK KURULLARİNİN STANDART CALİSMA YONTEMİ ESASLARİ